menu

Uzależnienie od alkoholu

Uzależnienie alkoholowe jest zaburzeniem psychicznym, który objawia się poprzez stałej uwagi uzależnionego skierowanej na pozyskanie kolejnej dawki alkoholu, a także stałej potrzeby spożywania trunków procentowych.

Jak często występuje?

Jak podaje Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) w Polsce jest około dziewięćset tysięcy alkoholików.

Jakie są objawy? W jaki sposób lekarz ustala diagnozę?

Stawianie diagnozy przez lekarza wymaga analizy stanu zdrowia pacjenta oraz objawów. Znaczna część alkoholików traktuje swój problem bardzo powierzchownie. Typowym zachowaniem dla alkoholika jest tłumaczenie swojego picia, racjonalizując i uzasadniając swoje postępowanie, np. podając przyczyny takie jak stres, bezsenność, chęć odprężenia się, zapomnienia o problemach, chęć zniwelowania napięć, dodanie sobie odwagi. Bardzo często osoby uzależnione przerzucają odpowiedzialność za picie na inne osoby, podając ich przykład za bardziej uzależnionych, takich, którzy częściej sięgają po napoje procentowe.

W społeczeństwie istnieje wiele stereotypów na temat alkoholików. Powszechnie panuje przekonanie, że jest to osoba bezdomna, bezrobotna, niewykształcona, zaniedbana, będąca stale w ciągu alkoholowym. Z tego powodu znaczna część uzależnionych od alkoholu wypiera swoje problemy z piciem, tłumacząc się wzorcem typowego alkoholika. Prawda jest taka, że osoby uzależnione mogą bardzo długo ukrywać swoje problemy, uczęszczając do pracy, wchodząc w relacje towarzyskie, dając pozory poprawnego funkcjonowania. Z biegiem czasu alkohol przejmuje kontrolę nad zachowaniem osoby nadmiernie spożywającej alkohol, niszcząc kolejne sfery życia. Alkohol zaczyna wypierać inne potrzeby, stając się tym samym priorytetem.

Według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, obowiązującej również w Polsce, problem z alkoholem uznaje się za uzależnienie w momencie kiedy spełnione są minimum trzy spośród wymienionych niżej kryteriów:

  • Odczuwanie silnej potrzeby zażywania danej substancji,
  • Brak kontroli własnego zachowania, który wywołany jest przez ciągły przymus,
  • Występowanie syndromu odstawienia (zespołu abstynencyjnego) dającego liczne objawy fizyczne,
  • Przyjmowanie tej samej lub zbliżonej substancji w celu uniknięcia objawów psychosomatycznych wynikających z abstynencji,
  • Zwiększona tolerancja na działanie danej substancji – w celu osiągnięcia upojenia alkoholowego osoba nadmiernie go spożywająca potrzebuje coraz większych jego ilości,
  • Zaniechanie dotychczasowych zainteresowań, przyjemności, skupienie się na zdobywaniu alkoholu, przyjmowanie szkodliwych substancji mimo wyraźnych sygnałów ostrzegawczych, np. szkodliwych następstw.

Depresja alkoholowa

Depresja występuje u alkoholików bardzo często. Przyjmuje się, że jest to jedna z najczęściej występujących zaburzeń w tej grupie społecznej. Może ona pogłębiać nałóg, poprzez chęć upicia się w celu zapomnienia o problemach, jak i może wystąpić z czasem jako powikłanie alkoholowe. Ze względu na typowe dla chorych na chorobę alkoholową problemy z trzeźwym ocenianiem otaczającej rzeczywistości, a także ze względu na postrzeganie alkoholu jako leku na smutek, żal, przygnębienie i inne negatywne emocje, depresja jest poważnym problemem, trudnym do wyleczenia.

Połączenie alkoholizmu i depresji skutecznie utrudnia wychodzenie z nałogu. Warto zastanowić się kiedy pojawia się depresja alkoholowa oraz jakie są typowe objawy tego zjawiska, jak można go wyleczyć?

Kiedy pojawia się depresja alkoholowa?

Depresja alkoholowa może wystąpić przed pojawieniem się uzależnienia. Można z tego wywnioskować, że ten rodzaj depresji stanowi jedną z przyczyn rozwijania się nałogu.

Osoby przechodzące przez różnego rodzaju chandrę sięgają po alkohol jako po rozwiązanie zaistniałej sytuacji. Zapominają o trudach dnia codziennego. Taka forma autoterapii nie przynosi żadnych realnych korzyści, a jedynie sprawia, że dana osoba zagłębia się w narastającym uzależnieniu, jednocześnie pogłębiając swoją depresję.

Inną sytuacją wywołującą depresję alkoholową jest fakt urzeczywistnienia sobie własnego problemu z alkoholem, a także trudu i wyrzeczeń jakie należy podjąć w celu wyjścia z nałogu. Alkohol dewastuje życie osoby chorej, burząc jej relacje z innymi osobami, niszcząc pozycję zawodową. Osoba, która zaczyna dostrzegać i nazywać swoje uzależnienie chorobą często posiada myśli samobójcze, dokonuje aktów samookaleczania się.

Trzecim rodzajem depresji alkoholowej jest ta, pojawiająca się jako skutek odstawienia alkoholu. W momencie kiedy depresja pojawia się w krótkim czasie po rezygnacji z picia, przybiera ona zazwyczaj łagodną formę, umożliwiającą jej wyleczenie.

Najważniejsze objawy depresji alkoholowej. Na co warto zwrócić uwagę?

Objawy depresji alkoholowej są identyczne jak w przypadku depresji niealkoholowej. Pojawia się przygnębienie, brak chęci do życia, apatyczność, poczucie winy, niska samoocena, niechęć do podejmowania wszelkich aktywności, senność i poczucie bezradności i bezsensowności. Wśród osób uzależnionych objawy depresji będą się zmieniać w zależności od zaawansowania choroby alkoholowej oraz dostępu do substancji procentowych – im głębsze uzależnienie tym silniejsze objawy depresji. Z kolei jeżeli depresja wywołana jest przez odstawienie alkoholu, jej objawy będą łączyć się z występowaniem zespołu abstynencyjnego i przybiorą formę stresu, rozdrażnienia, bólów głowy, senności, stanami lękowymi.

W momencie pojawienia się depresji alkoholowej podczas trwania uzależnienia, typowo pojawiającym się objawem jest szybkie upijanie się oraz występowanie potrzeby pozostawania w ciągu alkoholowym. Alkoholik ma poczucie, że w ten sposób łatwiej mu się egzystuje, czasami próbuje naprawić błędy życiowe będąc pod wpływem alkoholu. Upijając się do nieprzytomności unika niekomfortowych rozmów z osobami najbliższymi, całkowicie zapominając o swoich problemach. Pojawia się pesymizm, zmęczenie, a w przypadkach krytycznych: nawet próby samobójcze.

Depresja alkoholowa – leczenie

Trudno leczy się depresję alkoholową ze względu na wielość jej objawów, które łączą się z ogólnymi objawami występowania choroby alkoholowej. Warunkiem do podjęcia leczenia depresji alkoholowej jest szczera chęć oraz podjęcie próby kompleksowego leczenia uzależnienia. Samodzielne próby wyjścia z nałogu najczęściej są nieskuteczne. Szanse na powodzenie terapii ma jedynie profesjonalnie przeprowadzona terapia w miejscach do tego wyznaczonych, np. w ośrodkach leczenia uzależnień. Psychoterapeuci zadbają o zbudowanie nowego systemu wartości, a także o odbudowanie pozytywnych emocji. Odtrucie alkoholowe Łódź dzięki poprawieniu samopoczucia, jest również dobrym sposobem na depresję alkoholową.

Najważniejszym celem leczenia uzależnień jest osiągnięcie stałej abstynencji. Mimo to, przyjmuje się, że alkoholikiem człowiek jest przez całe życie – czasami nawet jednorazowe spożycie małej ilości etanolu wywołuje powrót choroby. Umiejętność radzenia sobie z depresją alkoholową po zakończonym leczeniu uzależnienie przyczynia się do utrzymania stanu trzeźwości przez długi czas. Wszystko uzależnione jest od postępowania oraz chęci danego człowieka.

»