Odtruwanie alkoholowe Łódź

Mity na temat alkoholu

17 października 2021

Z tematem alkoholu wiąże się dużo błędnych opinii i mitów. Przyczyn takiej sytuacji jest wiele. Do najczęstszych można zaliczyć racjonalizowanie będące jednym z typowych mechanizmów związanych z chorobą alkoholową oraz niski poziom wiedzy o działaniu alkoholu i chorobie alkoholowej. Niesłuszne opinie i mity wiążą się z rozmaitymi przesądami, które głęboko tkwią w świadomości społecznej. Krążą […]

Polineuropatia alkoholowa – jeden z przykładów, jak alkohol niszczy nas od wewnątrz 

28 września 2021

Według statystyk, przeciętny Polak spożywa w ciągu roku ponad dziesięć litrów czystego alkoholu. Potwierdzają to badania zlecone przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD. Wynik można uznać za średni. Mimo, iż inne europejskie nacje charakteryzują się nieco wyższym spożyciem, to jednak w dalszym ciągu Polacy zajmują górne miejsca w piciu alkoholu na świecie. Dokładniej […]

Jak rozmawiać o uzależnieniach?

22 sierpnia 2021

W szkołach, z różnym skutkiem, od lat praktykuje się prelekcje dotyczące uzależnień. Część dzieci i młodzieży przejęta treścią zajęć konsekwentnie odmawia przyjmowania narkotyków, palenia tytoniu lub picia alkoholu. Inni z kolei bagatelizują problem, twierdząc, że ich nie dotyczy, sięgają po używki. Z jednej strony nie ma co się dziwić młodym ludziom. Mówi się, że młodość […]

Depresja a choroba alkoholowa

5 sierpnia 2021

Alkohol powoduje liczne zniszczenia i uszkodzenia zarówno w organizmie człowieka, jak i oddziałuje także na jego środowisko. Oprócz jego działania uzależniającego, jest także silnym depresantem, co skutecznie utrudnia zerwanie z nałogiem alkoholowym. Należy w tym miejscu podkreślić nieodwracalność zmian w psychice i w mózgu, jakie są efektem nadużywania alkoholu. Łącząc ze sobą dewastację zdrowia fizycznego […]

Stygmatyzacja alkoholizmu

16 lipca 2021

Konsekwencje bycia uzależnionym od substancji psychoaktywnych są różne, między innymi dotykają głównie sfery fizycznej i psychicznej. Tym samym poprzez nieumiarkowane spożycie napojów alkoholowych może dojść do rozwoju chorób somatycznych, a także zaburzeń na tle psychicznym. Dodatkowo alkoholizm może pogłębiać i przyspieszać rozwój już posiadanych chorób przewlekłych, przyczyniając się do wystąpienia przedwczesnego zgonu. Stygmatyzacja, inaczej mówiąc […]

Czy alkoholik musi sięgnąć dna, żeby zacząć się leczyć?

20 czerwca 2021

Alkoholizm jest chorobą, która wzbudza wstręt i odrazę społeczną. Tym samym osoby na co dzień cierpiące z jej powodu jej skutków nie są ani szanowani, ani poważani. Warto pochylić się nad tematyką podejmowanego leczenia alkoholizmu – czy każdy musi sięgnąć przysłowiowego dna, aby zmotywować się do walki z uzależnieniem? Kto to jest alkoholik? W literaturze […]

Od faz objawowych do faz chorobowych

6 czerwca 2021

Alkoholicy stanowią grupę ludzi, którzy nie są w stanie być konsekwentnym w aspekcie kontrolowania spożycia alkoholu przez siebie. Tym samym większość z tych osób nie może dać gwarancji i przewidzieć własnego zachowania ukazującego się po piciu alkoholu. Z reguły wiele osób się dziwi, kiedy dowiadują się, że ludzie, którzy czasami tracą przytomność po alkoholu, będący […]

Jak pomagać alkoholikowi w terapii?

21 maja 2021

Alkoholizm kryje się pod różnymi nazwami. Jest nazywany również chorobą alkoholową lub uzależnieniem od alkoholu. Stanowi on zaburzenie psychosomatyczne, polegające na utracie kontroli w ilości i częstotliwości spożywania napojów zawierających w składzie etanol. Stopień uzależnienia alkoholowego wiąże się z czterema fazami, które opisują zachowanie alkoholika według ilości, jak i częstotliwości spożywanych trunków, wliczając w to […]

Nieświadome pomaganie alkoholikowi w piciu

25 kwietnia 2021

Ze względu na silne oddziaływanie uzależniające, alkohol uznawany jest za swoiste zaburzenie na tle psychicznym. Należy jednak podkreślić, że jest to choroba zarówno ciała, jak i umysłu, na którą powszechnie cierpią Polacy. W literaturze medycznej wyróżnia się trzy rodzaje nadmiernej konsumpcji alkoholu: Picie szkodliwe, Picie ryzykowne, Uzależnienie alkoholowe. Duża część społeczeństwa nadużywa alkoholu, czego skutki […]

Alkohol i seniorzy – specyfika picia i zagrożenia

11 kwietnia 2021

U starszego pokolenia po dziś dzień panuje przekonanie o zdrowotności poszczególnych trunków alkoholowych, takich jak wódki z pieprzem lub nalewek, szczególnie ziołowych. To samo dotyczy grzanego wina lub piwa. Prawda jest taka, że alkohol zawsze będzie zagrażać bezpieczeństwu, a także zdrowiu w mniejszym lub większym zakresie, szczególnie tyczy się to osób starszych. Na czym polega […]