menu

Uzależnienie od alkoholu to proces. Jest to czas, w którym jednostka podejmuje pewne działania przybliżające ją do rozwoju choroby alkoholowej. Szkodliwe picie alkoholu to przedsionek uzależnienia. Charakteryzuje się spożywaniem alkoholu, które powoduje szkody w organizmie jednostki oraz ma negatywny wpływ na jej życie społeczne. 

Szkodliwe picie alkoholu

Szkodliwe picie alkoholu charakteryzuje się spożywaniem alkoholu w taki sposób, który wywołuje szkody zdrowotne oraz społeczne. Pojawiające się negatywne konsekwencje picia to między innymi zapalenie trzustki, marskość wątroby, agresja, stany depresyjne, napady złości. Należy zauważyć, że szkodliwe spożywanie alkoholu nie jest jeszcze uzależnieniem od alkoholu. Jednostka pijąca alkohol w sposób szkodliwy może doświadczać destabilizacji relacji z bliskimi, konfliktów w pracy. Jednostka przez swoje zachowanie może również dokonywać zaniedbań obowiązków służbowych, finansowych czy względem rodziny. 

Szkody są bezpośrednio spowodowane szkodliwym modelem spożywania alkoholu.  Do postawienia diagnozy szkodliwego spożywania alkoholu należy stwierdzić jego powtarzalność co najmniej przez miesiąc lub w ciągu ostatniego roku. Picie szkodliwe diagnozuje się również, kiedy występują lub nie objawy uzależniania od alkoholu, jednak są one jeszcze zbyt małe, aby postawić diagnozę choroby alkoholowej. Uznano, że szkodliwe picie alkoholu występuje w momencie, gdy kobiety spożywają dziennie 40g alkoholu zaś mężczyźni 60g czystego alkoholu. 

Sygnały ostrzegawcze świadczące o szkodliwym spożywaniu alkoholu

 • Wyszukiwanie okazji, aby się napić
 • Zwiększona ilość spożywanego alkoholu
 • Zwiększona częstotliwość spożywanego alkoholu
 • Koncentracja na alkoholu, który do tej pory był tylko dodatkiem
 • Traktowanie alkoholu jako lekarstwo na złość, stres smutek, ciężki dzień
 • Traktowanie alkoholu jako nagrody 
 • Traktowanie alkoholu jako sposób na relaks i odpoczynek
 • Spożywanie alkoholu odbywa się w niewłaściwych sytuacjach takich jak prowadzenie samochodu, ciąża, karmienia piersią czy obecność w pracy
 • Odnotowuje się coraz częstsze picie oraz upojenie alkoholowe 
 • Niemożność przypomnienia sobie przebiegu całej imprezy po spożyciu alkoholu 
 • Leczenie kaca za pomocą alkoholu, używanie tak zwanego klina, aby uniknąć przykrych konsekwencji kaca
 • Pojawienie się głosów od bliskich osób o tym, że jednostka wypija zbyt dużo alkoholu
 • Świadomość konsekwencji spożywania alkoholu oraz stałe kontynuowanie picia
 • Rozpoczęcie dnia od spożycia alkoholu
 • Występuje nerwowość w momencie, w którym jednostka nie może spożyć alkoholu
 • Nerwowość jednostki w momencie zmiany planów, w których był obecny alkohol
 • Pogorszenie relacji z bliskimi
 • Zaniedbania swoich obowiązków
 • Kłopoty w pracy z powodu nadmiernego spożywania alkoholu 

Badania wykazały, że więcej osób pije alkohol w sposób ryzykowny i szkodliwy niż osób z problemem uzależnienia od alkoholu. Osoby pijące alkohol w sposób szkodliwy, kiedy wykażą chęć zmiany sposobu swojego picia mogą udać się po pomoc. Adekwatna formą pomocy w tym modelu picia jest krótkoterminowe poradnictwo. 

Pije szkodliwie czy nie?

Bardzo często możemy usłyszeć stwierdzenie „mam swoje picie pod kontrolą”. Jednak jest to stwierdzenie nieprawdziwe. Nie ma bowiem żadnych granic ani kryteriów, które opisują „picie pod kontrolą”. Według psychologów oraz toksykologów każde spożywanie alkoholu przynosi negatywne skutki, ponieważ każda dawka etanolu jest szkodliwa dla naszego organizmu. Żadnej człowiek nie posiada wiedzy na temat bezpiecznej ilości alkoholu, która nie prowadzi do rozwoju choroby alkoholowej. Należy pamiętać, że każdy człowiek jest inny, posiada swoje indywidualne predyspozycje i każdy uzależnia się od innej dawki alkoholu. Jednak każdy, u którego rozwija się choroba alkoholową, niezależnie od ilości wypitego alkoholu przechodzi tą samą drogę. To dlatego tak ważna jest edukacja i działania profilaktyczne. Dzięki nim jednostka posiada wiedzę na temat uzależnienia od alkoholu oraz tego co do tego stanu prowadzi. Jeżeli jednostka obserwuje swoje ciało i zachowania refleksyjnie i krytycznie, to jest w stanie w porę wychwycić czerwone światło alarmowe. 

Bardzo często jednak uwagę na zbyt duże ilości wypitego alkoholu, zwracają bliscy tej osoby. Choć pewnie przykro usłyszeć to z ich ust, to ich działanie jest opatulone troską i zmartwieniem. 

Aby precyzyjnie określić, czy reprezentujemy szkodliwy model picia alkoholu można wykonać test. Jednym z nich jest Test Rozpoznawania Zaburzeń Związanych ze Spożywaniem Alkoholu (AUDIT). Po pomoc można również zgłosić się do specjalisty, którego znaleźć można w poradni leczenia uzależnień lub ośrodku leczenia uzależnień. 

Inne modele spożywania alkoholu

Wiemy już, że każda ilość spożywanego alkoholu jest szkodliwa dla organizmu. Jednak większość osób sporadycznie spożywająca alkohol w małych dawkach nie doświadcza negatywnych konsekwencji zdrowotnych ani społeczny po wypiciu alkoholu. Istnieją jednak pewne grupy osób, które absolutnie nie powinny spożywać alkoholu. Są to ludzi młodzi. Nie powinni oni spożywać alkoholu ponieważ mogą wystąpić u nich poważne zaburzenia rozwojowe. Alkoholu nie powinny również spożywać kobiety w ciąży lub kobiety karmiącej piersią. Spożycie przez nich alkoholu nawet w niewielkich ilościach może wywołać u dziecka alkoholowy zespół płodowy FAS, który negatywnie wpływa na rozwój i zdrowie dziecka. Od spożywania alkoholu powinny powstrzymać się również osoby, które przyjmują leki. Odmówić alkoholu powinny również osoby, które są w pracy lub będą prowadziły auto.

Wyróżnia się pięć modeli spożywania alkoholu

 1. Abstynencja
 2. Picie o niskim ryzyku szkodliwości
 3. Picie ryzykowne
 4. Picie szkodliwe
 5. Uzależnienie od alkoholu

Abstynencja występuje wtedy, gdy jednostka całkowicie eliminuje alkohol ze swojego życia i nie spożywa go w żadnych ilościach. Picie o niskim ryzyku szkodliwości charakteryzuje się takim spożywaniem alkoholu, które nie niesie za sobą negatywnych konsekwencji społecznych i zdrowotnych. Picie ryzykowne to spożywanie zbyt dużych ilości alkoholu, aktualnie nie przynosi negatywnych konsekwencji jednak z czasem może prowadzić do uzależnienia od alkoholu. Szkodliwe picie alkoholu prowadzi do powstania szkody zdrowotnych oraz społecznych z powodu alkoholu. Uzależnienie od alkoholu to czas, w którym u jednostki występuje silna potrzeba spożywania alkoholu czy koncentracja całego życia jednostki na alkoholu. 

Osoba uzależniona od alkoholu może w każdej chwili zgłosić się po pomoc. Leczenie alkoholizmu w Polsce gwarantuje bezpłatna pomoc zarówno dla osób ubezpieczonych jak i nieubezpieczonych. Przed przystąpieniem do terapii leczenia uzależnienia warto jest podjąć się odtruwania organizmu. Aby odtruwanie organizmu przebiegało w kontrolowanych i bezpiecznych warunkach w niektórych przypadkach zaleca się przeprowadzenie go w warunkach szpitalnych. Detoks to odtruwanie organizmu z toksyn i substancji szkodliwych. Trwa około 10 dni. To czas, w którym jednostka może w trzeźwy sposób spojrzeć na otaczający ją świat i docierające do niej bodźce. 

«
»