menu

Alkohol jest nieodłącznym elementem większości spotkań towarzyskich, a jego okazjonalne spożywanie w małych ilościach może być prawdziwą przyjemnością. Niestety, utrata kontroli nad piciem, prowadzi do powstania uzależnienia alkoholowego, które powoli wyniszcza organizm ludzki oraz jego psychikę.

Proces leczenia alkoholizmu jest skomplikowany, a jego nieodłącznym i obowiązkowym elementem jest terapia. Należy wiedzieć, że nawet po zakończonym leczeniu, alkoholik nie jest w pełni zdrowy, jego uzależnienie pozostanie z nim już do końca życia, dlatego musi stale kontrolować swoje zachowanie i myśli, by nie powrócić do picia.

Co trzeba zrobić aby się przełamać i rozpocząć leczenie alkoholizmu?

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia leczenia alkoholizmu jest przyznanie się, że ma się problem z alkoholem, zarówno przed samym sobą, jak i przed najbliższymi czy lekarzem, który pomoże dobrać odpowiednie leczenie. Przyznanie się jest bardzo ważnym etapem, bo choć towarzyszy mu najczęściej wstyd i strach, bez niego nie rozpocznie się procesu leczenia. 

Każdy alkoholik musi zrozumieć, że nie wyleczy się ze swojej choroby samodzielnie. Tylko leczenie pod okiem specjalistów pozwoli mu na powrót do normalności i zdrowia. Wyzbycie się lęku czy strachu przed ocenianiem, proszeniem o pomoc i porażką jest kluczowe przy rozpoczęciu świadomego leczenia alkoholizmu.

Jak zacząć leczenie alkoholizmu?

Bardzo ważnym elementem wspomagającym podjęcie decyzji o odwyku alkoholowym jest wsparcie bliskich. Świadomość, że po zakończonym leczeniu w domu będzie na alkoholika czekał ktoś bliski, gotowy do wsparcia i odrobiny ciepła, bardzo pomaga w rozpoczęciu terapii. Będąc osobą bliską alkoholika nie należy ukrywać ani tłumaczyć jego uzależnienia oraz nie stwarzać mu warunków do kontynuowania picia. Mowa tu między innymi o wyręczaniu go we wszystkich domowych obowiązkach oraz o tłumaczeniu go przed innymi osobami.

Osoby uzależnione, które chcą rozpocząć leczenie, mogą również skorzystać z ogólnie dostępnej literatury czy filmów o tematyce alkoholizmu, a także wysłuchać historii innych osób dotkniętych tą chorobą. Dzięki temu uświadomią sobie, że nie są same z tym problemem i nie ma w leczeniu odwykowym niczego złego. Zrozumienie, że leczenie pomoże osobie uzależnionej oraz jej najbliższym jest bardzo ważnym krokiem do rozpoczęcia wychodzenia z choroby.

Dlaczego terapia uzależnień alkoholowych jest tak ważna?

Terapia uzależnień to bardzo ważny krok, który prowadzi do wyjścia z choroby oraz do powrotu do zdrowia. Terapeuci zajmujący się leczeniem uzależnienia od alkoholu to osoby z dużym doświadczeniem, które rozumieją wagę problemu, a więc zrobią wszystko, by pomóc alkoholikowi bez oceniania go ani moralizowania.

Spotkania terapeutyczne pomagają zrozumieć alkoholikowi istotę jego choroby, jak doszło do jej powstania. Na sesjach pacjent uczy się rozpoznawać swoje emocje, które nierzadko doprowadziły go do uzależnienia, uczy się z nimi żyć oraz wykształca sobie mechanizmy potrzebne do wyjścia z uzależnienia i kontynuowania życia w trzeźwości. Często okazuje się, że zaniedbania z dzieciństwa, błędnie wykształcone nawyki i mechanizmy działania doprowadziły do powstania choroby. Należy więc przerobić te wszystkie aspekty z terapeutą, który pokaże, w jaki sposób wejść ponownie w życie ze zdrowym podejściem i prawidłowymi reakcjami na różne sytuacje.

Leczenie alkoholizmu – jaką rolę odgrywa terapeuta?

Uzależnienie od alkoholu to choroba, której nie da się w pełni wyleczyć – osoba uzależniona pozostanie alkoholikiem już do końca życia, nawet żyjąc przez lata w trzeźwości. Dlatego też bardzo ważnym zadaniem każdego terapeuty jest pokazanie pacjentowi, że życie bez alkoholu jest lepszą opcją, a abstynencja pozwala na powrót do dawnych relacji czy kariery. 

Terapeuta pomaga również pacjentowi odbudować jego system wartości, przewartościować pewne priorytety w taki sposób, by istniało jak najmniejsze prawdopodobieństwo na powrót do picia. W ten sposób alkoholik zaczyna dostrzegać błędy w swoim zachowaniu, w relacjach z najbliższymi oraz resztą społeczeństwa i zaczyna dążyć do naprawy szkód, które wyrządził będąc w trakcie choroby. 

Dlaczego zakończenie terapii to nie koniec walki z nałogiem?

Uzależnienie od alkoholu dotyka zarówno sfery cielesnej, ale również umysłu człowieka i jest chorobą, która nie kończy się w momencie zakończenia terapii. Niestety, zdarza się, że po zakończonym leczeniu chory wraca do picia, czasami nawet po wielu latach pozostawania w trzeźwości. Dzieje się tak ze względu na mechanizmy wykształcone w mózgu człowieka, których nie jest on w stanie zmienić, a więc każde okazjonalne napicie się nawet małej ilości alkoholu po zakończonej terapii może wywołać ponownie chorobę. Dlatego tak ważnym aspektem do zakończeniu terapii jest samokontrola oraz wystrzeganie się sytuacji, w którym może dojść do wystąpienia ryzyka napicia się. Warto uczęszczać na spotkania grup wsparcia oraz w razie potrzeby niezwłocznie skontaktować się z terapeutą. 

Jak powstrzymać się od picia alkoholu po zakończonej terapii?

Bardzo ważnym aspektem po zakończonym leczeniu alkoholowym jest unikanie sytuacji, które mogą potencjalnie doprowadzić do spożycia alkoholu. W pozostaniu w trzeźwości pomagają:

  • wyrzucenie z domu całego alkoholu oraz przedmiotów z nim kojarzonych (korkociąg, kufle, karafki);
  • unikanie kupowania alkoholu dla innych oraz wystrzeganie się przebywania w miejscach, w których znajduje się alkohol;
  • ograniczenie kontaktu z osobami, które spożywają alkohol, a w przypadku takiego spotkania poproszenie, by tym razem powstrzymali się od picia;
  • wystrzeganie się miejsc oraz osób związanych z dawnym nałogowym piciem, zerwanie wszelkich kontaktów ze swoimi znajomymi „od kieliszka”,
  • korzystanie z produktów, które nie zawierają alkoholu oraz jedzenie produktów, które go nie mają – dla przykładu tort nasączony alkoholowym ponczem może okazać się wyzwalaczem do rozpoczęcia picia;
  • regularne spotkania w grupach wsparcia, a w sytuacji, gdy czujemy, że nie możemy powstrzymać się od napicia niezwłoczny kontakt z terapeutą lub kolegą z grupy wsparcia.

Alkoholizm jako choroba społeczna

Uzależnienie od alkoholu nie dotyczy tylko osoby uzależnionej, ale również najbliższej rodziny o otoczenia. Brak kontroli nad swoim piciem prowadzi do zaniedbywania obowiązków domowych, pogorszenia relacji z rodziną, zaniechaniem kontaktów z przyjaciółmi oraz konfliktami ze współpracownikami. Ostatecznie dojść może do utraty pracy oraz majątku, może pojawić się przemoc fizyczna oraz psychiczna, a to wszystko odbija się na osobach bliskich alkoholika. 

Brak kontroli nad piciem może doprowadzić do poważnych zaniedbań względem dzieci, które nie będą miały dostatecznej opieki i wsparcia w swoim rozwoju. Co więcej, spożywanie alkoholu w trakcie ciąży może poważnie uszkodzić płód, a w konsekwencji doprowadzić do ciężkich upośledzeń dziecka, a nawet jego śmierci.

Problemy z piciem mogą sprawiać problemy również osobom nieznanym bezpośrednio przez alkoholika. Ekspedientki w sklepach z alkoholem narażone są na agresywne zachowania ze strony osób uzależnionych, a prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu stwarza poważne niebezpieczeństwo na drogach i może skończyć się dla kogoś tragicznie. 

 

«
»