menu

Leczenie choroby alkoholowej to długi i wymagający proces. To od zaangażowania osoby uzależnionej oraz jej ciężkiej pracy zależy czy osiągnie ona sukces czy szybko wróci do nałogowego spożywania alkoholu. Należy pamiętać, że choroba alkoholowa jest nieuleczalna i potencjalnie śmiertelna. Osoba uzależniona nigdy nie będzie miała kontroli nad alkoholem. Nawet jeden kieliszek może spowodować szybki powrót do problemowego spożywania alkoholu. 

Wszywka alkoholowa – co to?

Esperal, inaczej zwany wszywką alkoholową to lek, który wspomaga leczenie choroby alkoholowej. Stosowanie wszywki alkoholowej nie jest samodzielną metodą leczenia uzależnienia od alkoholu. Spowodowane jest to tym, że nie ma ona wpływu na postrzeganie, na zmianę myślenia czy sposobu działania jednostki. Esperal nie ma właściwości leczniczych, ani terapeutycznych. Warto natomiast podkreślić, że jest to bardzo skuteczna metoda, dzięki której osoby uzależnionej nie spożywają alkoholu. Jej silne działanie sprawia, że osoby te boją się sięgać po alkohol, aby nie odczuwać silnych dolegliwości bólowych. 

Osoba, która zdecydowała się na zabieg podskórnego podania Esperalu musi pamiętać o całkowitym zakazie spożywania alkoholu. Jego złamanie już w ciągu kilku minut przyniesie negatywne konsekwencje. 

Wszywka alkoholowa – dla kogo?

Wszywka alkoholowa przeznaczona jest dla osób uzależnionych od alkoholu, które podjęły już decyzję o zaprzestaniu spożywania alkoholu. Osoby te potrzebują dodatkowego wsparcia lub chcą mieć silną motywację, aby w chwilach trudności wytrwać w swoim postanowieniu. Esperal przyjąć mogą  osoby pełnoletnie. Niezbędne jest wyrażenie świadomej zgody na zabieg podskórnego podania wszywki alkoholowej. Według prawa obowiązującego w naszym kraju, Esperalu nie można podać bez zgody i wiedzy pacjenta czy też na prośbę osób trzecich. 

Wszywka alkoholowa – okres działania

Długość działania wszywki alkoholowej została określona na czas od ośmiu do dwunastu miesięcy. Jest to okres, w którym działa ona z taką samą siłą i natężeniem. Po upływie ośmiu miesięcy zabieg ten można wykonać ponownie, jeżeli istnieje taka konieczność. Wszywkę alkoholową można również w każdej chwili usunać z organizmu. W tym celu należy przeprowadzić krótki zabieg chirurgiczny. 

Wszywka alkoholowa – działanie

Głównym celem zaszytego w ciele Esperalu jest hamowanie metabolizmu alkoholu we krwi. Dochodzi do tego za sprawą disulfiramu, czyli substancji czynnej zawartej w tabletkach. Substancja czynna jest stale wydzielana do krwioobiegu jednostki. W momencie napotkania etanolu blokuje ona enzym odpowiadający za przekształcenie aldehydu octowego do kwasu octowego. Jednak, aby zrozumieć jak działa Esperal, warto zapoznać się z uproszczonym schematem rozkładu alkoholu. 

Dostarczony do organizmu etanol  zostaje rozłożony do prostszej postaci aldehydu octowego. Dzieje się to na drodze dehydrogenazy alkoholowej. Powstały aldehyd octowy jest szkodliwy dla organizmu, dlatego musi zostać rozłożony do postaci kwasu octowego. W prawidłowych warunkach dzieje się do na drodze dehydrogenazy aldehydowej. Dehydrogenaza aldehydowa zostaje uruchomiona dzięki działaniu odpowiedniego enzymu. Jeżeli w organizmie znajduje się wszywka alkoholowa to substancja czynna blokuje enzym, który odpowiada za aktywację procesu dehydrogenazy aldehydowej. Niemożliwe jest wtedy rozłożenie aldehydu octowego do prostszej postaci kwasu octoego. Nagromadzenie się szkodliwej substancji w organizmie skutkuje występowaniem silnych i nieprzyjemnych objawów zatrucia alkoholowego. 

Wszywka alkoholowa – zabieg

Zabieg podskórnego podania wszywki alkoholowej jest prosty, bezpieczny i mało inwazyjny. Nie wymaga on od pacjenta specjalnego przygotowania do zabiegu. Należy przestrzegać jednak dwóch kluczowych zasad. 

 1. Nie wolno spożywać alkoholu na co najmniej dwanaście godzin przed zabiegiem.
 2. W trakcie zabiegu pacjent nie może znajdować się w stanie upojenia alkoholowego. 

Przed zabiegiem, lekarz przeprowadza z pacjentem wywiad lekarski. Jego celem jest zebranie podstawowych informacji na temat ogólnego stanu zdrowia pacjenta, jego schorzeń, przyjmowanych leków. Pozwala to także na wykluczenie ewentualnych przeciwwskazań do zabiegu. 

Sam zabieg trwa około trzydziestu minut. Przeprowadzany jest w znieczuleniu miejscowym. Za jego przeprowadzenie odpowiada doświadczony lekarz chirurg. Podskórne podanie wszywki alkoholowej odbywa się w sterylnych warunkach z zachowaniem zasad aseptyki. 

Specjalista, po podaniu znieczulenia, wykonuje niewielkie nacięcie na skórze  okolicy łopatek lub pośladków. Następnie umieszcza on w ciele pacjenta od ośmiu do dziesięciu jałowych tabletek, które zawierają substancję czynną. Nacięcie na skórze zostaje wykonane w taki sposób, aby blizna po zabiegu była jak najmniejsza i jak najmniej widoczna. Po założeniu szwów pacjent może wrócić do domu. 

Wszywka alkoholowa – objawy po spożyciu alkoholu

Już w ciągu kilku minut po spożyciu alkoholu, jednostka doświadczy bardzo silnych i nieprzyjemnych objawów zatrucia alkoholowego. Dolegliwości te utrzymywać mogą się nawet do kilkunastu godzin od konsumpcji. 

Do dziesięciu minut od spożycia alkoholu u jednostki pojawić mogą się dolegliwości takie jak:

 • silny ból głowy
 • zawroty głowy
 • wymioty
 • nudności
 • biegunka
 • drżenie mięśni
 • drgawki
 • duszności
 • skoki ciśnienia
 • kołatanie serca
 • przyśpieszona akcja serca
 • zaczerwieniona skóra twarzy
 • uczucie lęku
 • uczucie niepokoju
 • i inne

Wszywka alkoholowa – przeciwwskazania

Esperal jest bardzo skuteczną metodą wspomagającą leczenie choroby alkoholowej. Jednak nie każda osoba uzależniona od alkoholu może z niej skorzystać. Przeciwwskazaniem do zastosowania wszywki alkoholowej tak jak wspomniano wyżej jest stan upojenia alkoholowego w chwili zabiegu oraz spożywanie alkoholu na mniej niż dwanaście godzin przed zabiegiem. Zabiegu nie można wykonać również u osób, które uczulone są na disulfiram lub inny składnik leku. Esperalu nie można stosować u osób, które posiadają schorzenia sercowo – krążeniowe takie jak nadciśnienie tętnicze czy choroba niedokrwienna serca. Przeciwwskazaniem do zabiegu jest również przebycie próby samobójczej oraz posiadanie zaburzeń psychicznych, myśli samobójczych czy psychoz, wyjątek stanowią tutaj ostre psychozy alkoholowe. Stosowania wszywki alkoholowej nie zaleca się kobietom w ciąży, karmiącym piersią lub planujących posiadanie dziecka w najbliższej przyszłości. W ich przypadku ostateczną decyzje podejmuje jednak lekarz. 

Osoby, które pomimo schorzeń takich jak epilepsja, cukrzyca, choroby serca czy choroby układu oddechowego decydują się na przyjęcie wszywki alkoholowej mają absolutny zakaz spożywania alkoholu. Jego złamanie skutkować może raptownym pogorszeniem się ich stanu zdrowia oraz rozwojem choroby. 

Wszywka alkoholowa – koszt

Koszt wszywki alkoholowej wynosi kilkaset złotych. Ceny wahają się w zależności od miasta, kliniki, pakietu zabiegu oraz lekarza, który przeprowadza zabieg. Podskórne podanie Esperalu nie jest refundowane. Oznacza to, że pacjent, który decyduje się na terapię Esperalem musi zapłacić za nią z własnych pieniędzy. 

«
»