menu
alkoholizm-grozne-naduzywanie-alkoholu

Zaburzenia związane z używaniem alkoholu, nazywane alkoholizmem to stan chorobowy, który wiąże się z bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia pacjenta. Choroba wyraża się w intensywnym lub częstym piciu alkoholu, nawet jeśli powoduje on poważne problemy w zakresie zdrowia fizycznego lub psychicznego, stres emocjonalny lub krzywdę fizyczną. Połączenie leków, terapii uzależnień przeprowadzanej przez specjalistów i wsparcia rodziny może pomóc Tobie lub bliskiej osobie wyzdrowieć.

Zaburzenia związane z używaniem alkoholu to stan chorobowy, który wymaga podjęcia szybkich kroków. Alkoholizm jest to choroba funkcji mózgu i wymaga leczenia medycznego i psychologicznego, aby móc ją kontrolować, a przede wszystkim zatrzymać. Alkoholizm może być łagodny, umiarkowany lub ciężki. Może rozwijać się szybko lub przez długi czas, nawet latami. 

Alkohol jest legalnym napojem spożywanym w wielu postaciach, najczęściej: wina, piwa i napojów spirytusowych. W małych dawkach alkohol może zmniejszyć lęk i zahamowania, powodując stan zrelaksowania. W większych ilościach może powodować utratę funkcji motorycznych, niewyraźną mowę i utratę pamięci krótkotrwałej. Możliwe jest oczywiści spożywanie alkoholu bez bycia alkoholikiem. Jeśli jednak alkohol negatywnie wpływa na twoje życie, możesz spodziewać się rozwoju choroby. 

Postacie alkoholizmu – czyli typy alkoholików. 

Badania wykazały, że istnieje pięć podtypów alkoholików: młodych dorosłych, funkcjonalny, rodzinny, antyspołeczny i przewlekły ciężki. Każdy z nich charakteryzuje się określonym zachowaniem. Te podtypy to kategorie oparte na wieku osoby, wieku, w którym zaczęła pić, wieku, w którym rozwinęło się u niej uzależnienie od alkoholu, historii alkoholizmu w rodzinie, obecności lub braku współwystępujących schorzeń psychicznych. Nie mają one służyć jako diagnostyka w celu ustalenia, czy ktoś cierpi na alkoholizm. Mają one raczej poszerzyć badania nad alkoholizmem i ukierunkować przyszłe badania i działania prewencyjne. Są one także dobrym wsparciem w procesie diagnostycznym. Różne typy alkoholików będą cierpieć z różnych powodów. Niektóre grupy mogą nawet nie zdawać sobie sprawy, że ich picie jest problemem. Bez względu na wiek, status, rodzinę lub podtyp alkoholizm może powodować długotrwałe problemy, które szkodzą zdrowiu i relacjom z innymi osobami. 

Podtyp młodych dorosłych

Najliczniejszy typ osób uzależnionych od alkoholu. Ta grupa ma tendencję do rozpoczynania picia w młodym wieku (około 19 lat), a także wcześnie rozwija się w uzależnienie od alkoholu (około 24 lat). Ten typ ma stosunkowo niskie wskaźniki współwystępujących schorzeń psychicznych i umiarkowane wskaźniki innych zaburzeń związanych z nadużywaniem alkoholu przez członków rodziny. 

Podtyp młodych dorosłych to najczęściej osoby na studiach. Ta grupa prawdopodobnie nigdy nie była w związku małżeńskim. Znacznie częściej alkoholizm młodych dorosłych dotyczy mężczyzn. Takie osoby rzadko szukają pomocy i bardzo mało prawdopodobne, aby zdecydowali się na leczenie, jeżeli już to skorzystają z 12 kroków.  

Podtyp funkcjonalny.

Jest to grupa alkoholików, która utrzymuje pracę i związki. Zwykle są to osoby w średnim wieku (około 41 lat). Członkowie tej grupy zazwyczaj zaczynają pić później (około 18 lat) i później rozwijają się w uzależnienie (około 37 lat). Ta grupa cierpi na umiarkowane wskaźniki depresji. Wielu członków funkcjonalnych alkoholików pali papierosy. Wśród tego rodzaju alkoholików przeważają mężczyźni. Podtyp funkcjonalny ma najmniejsze prawdopodobieństwo wystąpienia problemów prawnych. Mają najwyższy poziom wykształcenia i dochody spośród innych rodzajów alkoholików. Połowa tej grupy jest zamężna. Jest to trudne do zdiagnozowania uzależnienie od alkoholu, ponieważ pozornie taki alkoholik nie wygląda jakby mierzył się z problemem. 

Podtyp średniozaawansowany rodzinny. 

Ta grupa zaczyna pić młodo (około 17 lat), a także wcześniej (około 32 lata) rozwija się uzależnienie od alkoholu. Najprawdopodobniej tacy alkoholicy mieli członków najbliższej rodziny z alkoholizmem. Mają również wysokie prawdopodobieństwo cierpienia na antyspołeczne zaburzenie osobowości, depresję, uogólnione zaburzenie lękowe i chorobę afektywną dwubiegunową. Ta grupa cierpi również z powodu wysokiego wskaźnika uzależnienia od papierosów, marihuany i kokainy. Tak jak poprzednie podtypy obejmuje w większości płeć męską. Takie osoby pracują na pełen etat, a ich dochody są niższe niż w przypadku alkoholików funkcjonujących. 

Podtyp młody antyspołeczny. 

Ta grupa ma tendencję do rozpoczynania picia w najmłodszym wieku (około 15 lat), a także rozwija uzależnienie od alkoholu w najwcześniejszym wieku (około 18 lat). Ponad 50% tej grupy ma cechy osobowości aspołecznej. Mają również wysoki wskaźnik depresji, choroby afektywnej dwubiegunowej, fobii społecznej i zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych. Ta grupa ma również najwyższe wskaźniki innych zaburzeń związanych z nadużywaniem substancji, w tym uzależnienia od papierosów, marihuany, metamfetaminy, kokainy i opioidów. Ponad 3/4 członków to mężczyźni. Ten typ alkoholików pije więcej na raz w porównaniu z innymi typami, chociaż częstotliwość jest nieco rzadsza. W tej grupie znajdują się osoby o najniższym poziomie wykształcenia, zatrudnienia i dochodów. Poszukiwanie pomocy wśród tego podtypu jest zdecydowanie najwyższe. 

Podtyp przewlekły ciężki. 

Ten typ stanowi najmniejszy odsetek alkoholików. Ta grupa ma tendencję do rozpoczynania picia w młodym wieku (około 15 lat), ale zazwyczaj uzależnia się od alkoholu w średnim wieku (około 29 lat). Większość osób z tej grupy ma bliskich członków rodziny z alkoholizmem. Prawie połowa wykazuje antyspołeczne zaburzenie osobowości. Ten podtyp jest najbardziej podatny na wystąpienie poważnej depresji, dystymii, zaburzenia afektywnego dwubiegunowego, uogólnionego zaburzenia lękowego, fobii społecznej i lęku napadowego. Przewlekły typ w większości doświadcza ostrego odstawienia alkoholu i uporczywych wysiłków, aby go ograniczyć. Ta grupa ma również tendencję do spędzania znacznie większej ilości czasu na rekonwalescencji po alkoholu. Ten podtyp jest dotknięty największą liczbą konsekwencji związanych z alkoholizmem. Alkoholik przewlekły ciężki pije częściej niż inne grupy, ale mniejsze ilości. Większość członków w pewnym momencie zaczyna poszukiwać specjalistycznej pomocy. 

Każdy podtyp charakteryzuje się określonymi cechami. Bez znaczenia jakim jesteś alkoholikiem. Każdy ma taką samą szansę na wyzdrowienie, o ile tylko sam będzie tego chciał. Leczenie w różnych stadiach choroby przebiega w określony sposób. Podczas profesjonalnej diagnozy lekarz dokładnie przedstawi plan leczenia. Pierwsze co trzeba zrobić to przyznać się do problemu i wdrożyć jakieś kroki w stronę lepszego życia. Alkoholizm wyniszcza życie we wszystkich sferach. Nie musisz skazywać się na śmierć, którą konsekwentnie niesie ze sobą uzależnienie od alkoholu. Możesz wybrać zdrowie. Każdy alkoholik powinien chociaż spróbować podjąć się leczenia. 

 

    

 

«
»