menu

Według statystyk, przeciętny Polak spożywa w ciągu roku ponad dziesięć litrów czystego alkoholu. Potwierdzają to badania zlecone przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – OECD. Wynik można uznać za średni. Mimo, iż inne europejskie nacje charakteryzują się nieco wyższym spożyciem, to jednak w dalszym ciągu Polacy zajmują górne miejsca w piciu alkoholu na świecie. Dokładniej plasują się na dwudziestym pierwszym miejscu ze stu dziewięćdziesięciu jeden w rankingu krajów z najwyższym spożyciem napojów alkoholowych. 

Na czym polega polineuropatia alkoholowa?

Faktem jest, że nadmierne korzystanie  z używek, wliczając w to alkohol, niszczy organizm i życie osoby uzależnionej, a także jego rodziny. Tym samym człowiek naraża się w ten sposób na liczne problemy ze zdrowiem, często nieodwracalne. Między innymi można tutaj wyszczególnić polineuropatię alkoholową. Jest to choroba zwykle dotykająca mężczyzn w średnim wieku. W destrukcyjny sposób wpływa na ośrodkowy układ nerwowy, a jej występowanie ma ścisły związek z nadużywaniem alkoholu. Nerwy, które zostały zniszczone tracą zdolność prawidłowego przekazywania impulsów między mózgiem, a resztą ciała. W ten sposób powstają liczne zaburzenia funkcjo bodźców autonomicznych, czuciowych i ruchomych. Szacuje się, że polineuropatia alkoholowa dotyka około 30% wszystkich uzależnionych osób od napojów psychoaktywnych.

Jakie wyróżniamy objawy polineuropatii alkoholowej?

Uszkodzenie nerwów w wyniku pojawienia się polineuropatii alkoholowej doprowadza do:

 • Odczuwania bólu przez czynniki, które u osób zdrowych nie wywołują czucia bólowego,
 • Odczuwania pieczenia, mrowienia, drętwienia nóg i rąk, co nie ma żadnego uzasadnienia występowania,
 • Zwiększonej wrażliwości na bodźce,
 • Zaburzeń w czuciu głębokim i powierzchniowym,
 •  Zaburzeń fizjologicznych, np. zbyt częstego oddawania moczu poprzez wzmożone odczuwanie parcia na pęcherz,
 • Drżenia mięśniowego i skurczy,
 • Osłabienia ścięgien,
 • Niedowładów mięśni kończyn,
 • Pojawienia się owrzodzeń na skórze,
 • Wystąpieniu nieprawidłowości w obrębie włókien autonomicznych: charakterystyczne objawy w takim przypadku to: zaburzenia pracy serca, biegunka, wzmożona potliwość, zaparcia, gwałtowne zmiany ciśnienia,
 • Wystąpienia neuropatii nerwu krtaniowego – objawem jest tutaj chrypa i ściszenie głosu,
 • Pogorszenia pracy zmysłów: zanika słuch, wzrok, niejednokrotnie pojawia się ślepota, a także zaburzenia mowy.

Jak wygląda diagnoza?

Nie ma wątpliwości, że polineuropatia alkoholowa generuje konieczność rozpoczęcia działań leczniczych. W jej przypadku proces diagnostyczny zaczyna się w momencie przeprowadzenia obszernego wywiadu, który zbiera się od Pacjenta. Należy także wykonać badania obrazowe i fizykalne. Dzięki temu można mniej więcej oszacować skalę zniszczeń i zmian powstałych w organizmie na skutek nadmiernego spożycia napojów alkoholowych, ale także lekarz może dokonać przypuszczalnych rokowań.

Czy polineuropatia alkoholowa jest uleczalna?

Polineuropatię można próbować leczyć, przy  czym, aby proces ten był jakkolwiek skuteczny, zabrania się spożywania napojów odurzających. Bez trwałej abstynencji podjęte leczenie odbędzie się bez rezultatów klinicznych, tym samym nie poprawi jakości życia osoby chorej. Należy jednak mieć na uwadze, że jakakolwiek odczuwalna remisja choroby w przypadku polineuropatii alkoholowej jest trudna do uzyskania, przy czym nieleczony stan poważnie zagraża życiu. Rokowania i czas leczenia w tym przypadku w największym stopniu uzależnione są od poziomu zaawansowania zmian. Istnieje szansa na całkowite wyzdrowienie, przy czym warunkiem tutaj jest wspomniana abstynencja połączona z zachowaniem ciągłości w leczeniu.

Czy jest możliwe leczenie polineuropatii alkoholowej?

Można próbować przeciwdziałać występującej neuropatii, przy czym jej całkowite wyleczenie nie jest możliwe. Można zahamować proces wyniszczenia organizmu, który generowany jest przez stan chorobowy połączony z nadmiernym spożyciem alkoholu. Możliwe jest także zregenerowanie organizmu. Należy jednak mieć świadomość, że niemożliwe będzie powrócenie do pierwotnego stanu, sprzed choroby.

Po całkowitym odstawieniu alkoholu, należy zadbać o odpowiednie, zdrowe i zbilansowane żywienie, połączone z dostosowaną pod indywidualne cechy Pacjenta aktywnością fizyczną. Dobre efekty da także przejście przez proces odtruwania alkoholowego, które wzmocni organizm, uzupełni wszelkie niedobory, a także przygotuje ciało Pacjenta do leczniczo-terapeutycznych oddziaływań. Szczególnie istotne są witaminy z grupy B, które można uzupełnić zarówno poprzez zdrowe jedzenie, bogate w warzywa i owoce, a także właśnie poprzez kroplówki witaminowe, których skład określa doświadczony i wykwalifikowany lekarz.

Aktywność fizyczna ma tutaj kluczowe znaczenie. Przede wszystkim za jej pomocą można odbudować zanikające mięśnie. Warto zadbać, aby treningi odbywały się na świeżym powietrzu. Aby przyspieszyć efekty i poprawić stan zdrowia, konieczne będzie udanie się na konsultację do fizjoterapeuty, który swoją obejmie swoją opieką Pacjenta, dostosowując masaże i ćwiczenia pod indywidualne potrzeby danej osoby. Znane są także przypadki, gdzie koniecznym było wdrożenie farmakoterapii.

Mimo, iż nie będzie możliwe cofnięcie wszystkich zmian, to jednak warto przeciwdziałać zdiagnozowanej polineuropatii alkoholowej. Stosowanie się do zaleceń medycznych umożliwia skuteczne spowolnienie postępów chorobowych, poprawiając zarówno jakość życia, jak i ogólną sprawność osoby chorej.

Gdzie się udać po pomoc?

Samodzielne przejście przez proces leczenia polineuropatii alkoholowej oraz oddziaływań antyalkoholowych jest trudne do przejścia, szczególnie w sytuacji kiedy osoba potrzebująca pozbawiona jest jakiejkolwiek pomocy i wsparcia ze strony rodziny, znajomych oraz specjalistów. Dobrym rozwiązaniem będzie zapoznanie się ze sposobami funkcjonowania i ofertą ośrodków leczenia uzależnień. Miejsca te charakteryzują się kompleksowymi działaniami mającymi na celu pomóc Pacjentowi wrócić do normalności. Zatrudnienie tam znajdują fachowcy z różnych dziedzin, w tym fizjoterapeuci, terapeuci, psychologowie, pielęgniarki, a także lekarze z różnych dziedzin, w tym psychiatrzy oraz interniści.

Przebywanie w tego typu ośrodku ma jeszcze inne korzyści. Pacjent znajduje się w środowisku osób o podobnych problemach i przeżyciach. W ten sposób pensjonariusze między sobą mogą stworzyć bezpieczną przestrzeń do wymiany doświadczeń oraz do okazywania sobie nawzajem wsparcia i otuchy.

Do czego prowadzi nieleczona polineuropatia alkoholowa?

Lekarze twierdzą, że osoby, którym udało się zrezygnować z alkoholu posiadają pomyśle rokowania. W gorszej sytuacji znajdują się osoby, u których zdrowy rozsądek przegrywa z nałogiem. Nieleczony stan chorobowy przy dalszym korzystaniu z działania napojów psychoaktywnych będzie stale się rozwijać, niszcząc kolejne sfery aktywności człowieka, pogłębiając i tak już trudny stan związany z polineuropatią. Jeżeli człowiek nie chce się leczyć, a już ma problemy z parestezją, drżeniem mięśni, czy też zaburzeniami czucia, naraża się na pogłębienie problemu do postaci osłabienia odruchów, zaburzeń czucia głębokiego, a także niedowładów mięśni. Osoby cierpiące z powodu rozwoju polineuropatii wykazują znaczne trudności w poruszaniu się, przy czym stale towarzyszy im silny, rozrywający ból neuropatyczny.

«
»